มนตรา คาถา อาคม

บทกรวดน้ำแบบสั้น

บทความโดย xirritate เมื่อ จ, 08/28/2017 - 02:36

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขกาย สุขใจเถิดฯ

ป้ายข้อมูล

คาถาเสกควายธนู

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 13:56
อมอุดเทตะยัง สะนหิ อมงัว ทะนูลูกแม่เฒ่ารักษาเจ้าให้ดี
ผีสางสะเด็ดหนี ขวักคว้าน อมโคโนมหาโคโน อมโคโส
มหาโคโส สันทะ สันทิ จันทิหิ อมมหาหิริโอตัมปะ
สัมปัญโน นะภาเวนุ นุเวภานะ เวภานะนุ ภานะนุเว
นะภาเวนุ สัพปุริสา โลเก เทวะทำมาติ วัดจะเร

โองการวัวธนู

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 13:32
     อมโคโน งัวทะนู ผู้หน้ายาว กว้างศอก ตาปอก ฮอบเขาเสมน กูผาบสาม แผ่นฟ้าก็ตก กูผาบหก แผ่นฟ้าก็อ่อนค้อมมา สู่สมพานกูทั้งค่าย บ่อทำฮ้ายแก่กูสู ชาวเมืองบนแลลุ่มฟ้า ถ้วนหน้าให้มาถวาย ตัวกูมาก บ่อให้ยาก หมู่ทาสาทาสี ให้กูมีไซทุกค่ำซ้าว ให้กูได้เป็นเจ้า ไผจักเจ้าให้มาโลมเลี้ยงกู ให้อ่อนอ่อนฮ้อยท่อนท้าวมาถวายกูยียาบ 

คาถางัวธนูชน

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 13:01

คาถางัวธนูชน (คาถาวัวธนูชน)

โอม โคโณ มหาโคโณ งัวถึกหลวง 
กรูมีเก้าพันหนอก สายหอก กรูมีเก้าพันวา
ผีสังมาทางหลัง หื้อมรึงไล่ฆ่า
ผีสังมาทางหน้า หื้อมรึงไล่ชน
เอ้า...ชน...เจ้าธนู...ชน!

คาถางัวธนูขี้เผิ้ง

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 12:33

คาถางัวธนูขี้เผิ้ง (คาถาวัวธนูขี้ผึ้ง)

โอม โคโณ มหาโคโณ โอม เสโส มหาเสโส
โอมสัตตะ สัตตะ สวาหะ โอม เสเสยนา สวาหาย
ฟังเนอ มึงเปนใหญ่กว่าช้าง ตัวอาจอ้าง ทังหลาย
ปู่มังราย ตัวก่างัวก่าควายดาฆ่า
ตัวก่าช้างก่าม้าดาชน ชน..อ้ายชน..ชน

คาถางัวธนูหิน

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 12:26

คาถางัวธนูหิน (คาถาวัวธนูหิน)

โอมโคโณ มหาโคโณ หน้าพื้นฟ้า หน้าแผ่นดิน
มาทางน้ำ กรูจักกิน มาทางดิน กรูจักฆ่า
มาทางฟ้า กรูจักขวิด ขวิด พ่อ ขวิด จิตดั่งสายไฟฟ้า
ฟาดแม่ธรณี เจ้าอธิการเจ้าจำข้า มาไล่ผี
ผีอยุ่พอผี คนอยู่พอคน โอมสวาหะเถ็ก

คาถาควายธนู

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 12:18
โอมปู่เจ้าสมิงไพร ปู่เจ้ากำแหงให้กูมาทำควาย
เชิญพระอีศวรมาเป็นตาซ้าย เชิญพระอาทิตย์มาเป็นตาขวา
เชิญพระนารายณ์มาเป็นเขา เชิญพระอินทร์เจ้าเข้ามาเป็นหาง
เชิญพระพุทธคีเนตร์ พระพุทธคีนายมาเป็นสีข้างทั้งสอง
เชิญพระจัตตุโลกบาลทั้งสี่มาเป็นสี่เท้า
เชิญฝูงผีทั้งหลายเข้ามาเป็นไส้พุง นะมะสะตีติ

คำไหว้พระเจ้าทันใจ

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 22:08
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม นะมะ สะขัง โกธะมัง ใจจะคุ
นะโม นะมะ สะขัง โกธะมัง ใจจะคุ
นะโม นะมะ สะขัง โกธะมัง ใจจะคุ

คาถาบูชาหลวงพ่อทันใจ

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 22:01
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

โอมนะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ

คาถาบูชาพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 21:58
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

โอม ศรี ศรี ธรรมาโศโก ราชาเทวะ นะมามิหัง