คาถาเสกควายธนู

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 13:56
อมอุดเทตะยัง สะนหิ อมงัว ทะนูลูกแม่เฒ่ารักษาเจ้าให้ดี
ผีสางสะเด็ดหนี ขวักคว้าน อมโคโนมหาโคโน อมโคโส
มหาโคโส สันทะ สันทิ จันทิหิ อมมหาหิริโอตัมปะ
สัมปัญโน นะภาเวนุ นุเวภานะ เวภานะนุ ภานะนุเว
นะภาเวนุ สัพปุริสา โลเก เทวะทำมาติ วัดจะเร