คาถาบูชาพระรัตนตรัย

บทความโดย xirritate เมื่อ พฤ, 09/14/2017 - 21:02

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ