ผีเหรียญ

วิธีการเล่นผีเหรียญ

บทความโดย xirritate เมื่อ จ, 06/26/2017 - 03:48

     การเล่นผีเหรียญเป็นการละเล่นที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลอย่างหนึ่งของคนไทย โดยทั่วไปแล้วการเล่นคล้ายกับการเล่นผีถ้วยแก้ว แต่จะใช้อุปกรณ์ และมีพิธีกรรมต่าง ๆ น้อยกว่า มักเป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่นักเรียน

อุปกรณ์

  • เหรียญขนาดเล็ก 1
  • กระดานตัวอักษร 2

วิธีการเล่น

ป้ายข้อมูล