คำอาราธนา

อาราธนาศีลห้า

บทความโดย xirritate เมื่อ พฤ, 09/14/2017 - 21:32

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

คำอาราธนาพระสีวลี

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 20:43
สีวะลี จะมะหาเถโร เทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะ
ยาทิมหิ สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห
ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถรัสสะ
เอตัง คุณัง สวัสดิลาภัง (สะวัสสะติลาภัง) ภะวันตุ เม ฯ
ป้ายข้อมูล