ความเชื่อ

ความเชื่อโบราณ เกี่ยวกับการตัดเล็บ

บทความโดย xirritate เมื่อ พ, 08/30/2017 - 00:51

     เล็บ เป็นสิ่งที่ต่อจากกระดูก โดยงอกแทรกออกมาจากเนื้อและหนังของเรา นับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของคนเรา การจะตัดทิ้ง ย่อมมีผลกระทบต่อเราโดยตรง หากเราตัดเล็บในวันไม่ดี บ่อย ๆ ครั้งอาจทำให้ชีวิตเรามีเรื่องเกิดขึ้น ซึ่งบางครั้งเรามักไม่เคยสังเกตุว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง ทั้งด้านดี และไม่ดี ดังนั้นเวลาจะตัดเล็บ ควรจะดูวันที่ควรจะตัดสักหน่อย อย่างน้อยไม่ได้ทำให้เราเสียเงิน หรือเสียเวลาอะไรมากมาย เป็นการเดินตามผู้ใหญ่ไม่มีโทษอะไร ความเชื่อในครั้งบรรพกาล ของคนรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ถือปฏิบัติมาเพื่อเสริมมงคล และโชคลาถให้แก่ชีวิต

ป้ายข้อมูล