วิธีการเล่นผีเหรียญ

บทความโดย xirritate เมื่อ จ, 06/26/2017 - 03:48

     การเล่นผีเหรียญเป็นการละเล่นที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลอย่างหนึ่งของคนไทย โดยทั่วไปแล้วการเล่นคล้ายกับการเล่นผีถ้วยแก้ว แต่จะใช้อุปกรณ์ และมีพิธีกรรมต่าง ๆ น้อยกว่า มักเป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่นักเรียน

อุปกรณ์

 • เหรียญขนาดเล็ก 1
 • กระดานตัวอักษร 2

วิธีการเล่น

 • ต้องมีผู้เล่นตั้งแต่ 2 - 5 คน
 • ตั้งจิตอธิฐาน และกำหนดสมาธิให้แน่วแน่
 • เมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้ท่อง
  นะ โม พุท ธา ยะ
  โดยท่องคนละพยางค์ จนครบ 3 จบ
 • เมื่อครบ 3 จบแล้วให้คนที่ท่องเป็นคนสุดท้ายใช้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยผลิกเหรียญ
 • อัญเชิญดวงวิญญาณที่อยากสื่อสารด้วย หรือดวงวิญญาณที่คิดว่าตอบคำถามของเราได้
 • เมื่อเล่นเสร็จให้เชิญดวงวิญญาณออกจากเหรียญแล้วแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณนั้นด้วย

1 แนะนำให้ใช้เหรียญต่างประเทศเนื่องจากไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือหากไม่มีให้ใช้เหรียญบาท เนื่องจากมีน้ำหนักเบา

2 ส่วนมากจะใช้กระดาษ ตีตารางสี่เหลี่ยม เขียนตัวอักษร ก - ฮ พร้อมด้วยสระทุกตัว และตัวเลข 0 - 9 เพิ่มช่องพิเศษคือ พัก ใช่ ไม่ใช่ ทางเข้า ทางออก

ป้ายข้อมูล