คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 18:44
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา
มะเหสักขายะ เทวะตายะ อภิปาลิตัง อิธิปาฏิหาริกัง
มังคะละจินตารามะ พุทธะปะฏิมากะรัง ปูชามิหัง
ยาวะชีวัญจะ สุกัมมิโก สุขะปัตติตถายะ

คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 18:33
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

อิติปิ โส ถะคะวา ราชาโต ท้าวเวสสุวัณโณ
พะลพสุขัง พรหมรังสี นามะโต อะระหัง
พุทธะโต นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาพระเจ้าทันใจ

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 18:25
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

ตะมะหัง ขิปปะจิตตะพุทธัง อภิปูชะยามิ

ตะมะหัง ขิปปะจิตตะพุทธัง เมสิระสา อภิปูชะยามิ

ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม

ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทามหาลาโภ ภะวันตุเม

ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทามหายะโส ภะวันตุเม

คาถาบูชาพระพิฆเนศวร

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 18:21
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

โอมนะโม พระพิฆเณศายะ นะโม นะมะ
คันธะมาละ สิทธาหะนัม กะพะมะนะ
สัมมาอะระหัง วันทามิ
สัมมาอะระหัง วันทามิ
สัมมาอะระหัง วันทามิ

คาถาขอพรพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 18:12
พุทธัง อาราธะนัง กะโรมิ
ธัมมัง อาราธะนัง กะโรมิ
สังฆัง อาราธะนัง กะโรมิ

ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ อิมัง สัจจะวาจัง
อะธิฏฐามิ สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม ฯ